Awards for best Belgian Sustainability Reports laatste kans

Is uw organisatie transparant op het vlak van strategie en ‘non-financial performance’? Zien we een afstemming van de strategie en interne en externe rapportering van indicatoren van uw organisatie op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld door de VN?
Stel u dan kandidaat vóór 31 augustus 2016 kandidiaat voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reikt een Award uit aan organisaties die uitblinken door hun expertise, knowhow en innovatie op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving. Als centraal thema van de prijs voor dit jaar werd gekozen voor de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Meer info over de verschillende categorieën, de inschrijvingsvoorwaarden en het on-line deelnemingsformulier kunt u vinden op www.sustainabilityreports.be
Op dinsdag 29 november 2016 worden de winnaars van de Awards in Brussel bekend gemaakt.