Uitreiking jaarcertificaat Charter WCDO Kortrijk 170622

Op 22 juni 2017 ontvingen 45 bedrijven uit de handen van Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie van de Provincie West-Vlaanderen, het jaarcertificaat  van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. 
De uitreiking had plaats in Vives Kortrijk. Via sterke acties tonen zij aan dat duurzaam ondernemen een hoeksteen blijft vormen van hun geïnispireerd beleid. Proficiat aan de Laureaten !