Extra steun voor Charter-deelnemers

1. Een extraatje via de Ecologiepremie Plus

Het bedrag van de ecologiepremie wordt berekend aan de hand van het ecologiegetal (maat voor de performantie van de technologie), de grootte van de onderneming en de subsidiebonus. KMO’s die op datum van indiening van de subsidieaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat, hebben recht op een subsidiebonus. Het Charter Duurzaam Ondernemen komt in aanmerking voor een bonus van 5%.

Meer info: http://www.vlaio.be/themas/ecologiesteun

 

2. Maak meer kans op Strategische Investerings- en Opleidingssteun

Deze steun is van toepassing op investeringen boven de 8 miljoen euro van kleine, middelgrote en grote ondernemingen -deze laatste enkel in de regionale steungebieden-, en op opleidingskosten van meer dan 250.000 euro voor kleine ondernemingen en 300.000 euro voor middelgrote ondernemingen.

De strategische waarde van de subsidieaanvragen wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • bedrijfseconomische criteria die peilen naar de prestaties en de leefbaarheid van de onderneming;

  • sociale cirteria die nagaan of de onderneming haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt;

  • ecologische criteria die de inspanningen beoordelen die de onderneming levert om een milieuzorgsysteem uit te bouwen.

De evaluatie aan de hand van deze criteria zal een score opleveren die, samen met de grootte van de onderneming en haar vestigingsplaats, het toegekende steunpercentage zal bepalen. Het beschikken over een certificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen is erkend binnen deze steunmaatregel.

Meer info: www.agentschapondernemen.be (onder ‘Subsidies’)