Wat kost een deelname?

De deelnameprijzen variëren volgens het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE's). De prijs wordt bepaald per milieutechnische eenheid.


1. Jaar van ondertekening (bij een eerste deelname)

Deelnemende organisaties hoeven slechts te betalen van zodra ze toegelaten worden tot ondertekening van het Charter.  De deelnameprijzen, cyclus 2014 -2015, bedragen: 

  • € 609 indien < 25 VTE's
  • € 812 indien 25 – < 100 VTE's
  • € 1.015 indien 100 – < 250 VTE's
  • € 1.218 indien 250 – < 500 VTE's
  • € 1.624 indien > of = 500 VTE's

Voor niet-commerciële organisaties (vzw’s, overheidsinstellingen,intermediaire organisaties en andere non-profit organisaties) wordt een prijsklassereductie toegekend, zodat de deelnameprijs varieert tussen € 609 en € 1218.

De deelnameprijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari met als basis de index van 1 januari 2012.


2. Jaar van deelname voor het jaarcertificaat

Deelnemende organisaties betalen na elke evaluatieaudit.  Bovenstaande geïndexeerde prijzen zijn van toepassing.